Logo

Dla dłużnika

Wpłaty w prowadzonych postępowaniach są przyjmowane w formie gotówkowej w kasie kancelarii czynnej do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 24 1600 1462 1897 8087 1000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (Km/GKm/Kms/Kmp/Kmn) oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

W celu uzyskania informacji na temat prowadzonego postępowania oraz dokonania ustaleń dotyczących spłaty zadłużenia można:

Kontaktując się z kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych (Km/GKm, Kms/Kmp/Kmn) oraz posiadać aktualny dowód tożsamości.